главна снимка начало
Курс по Бизнес английски език
Курс по Делово общуване и бизнес етикет
Курс по Делова кореспонденция
Курс ТРЗ-труд и работна заплата и социално осигуряване
Фирмено счетоводство и годишно счетоводно приключване
Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Български език за чужденци
Грант заем честен и сериозен
Счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи
Български език за чужденци – корпоративно обучение
Английски език - корпоративно обучение
Френски език първо ниво- за начинаещи
Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Болгарский язык для иностранцев
Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL , FCE , CAE
Разговорен Английски с бизнес насоченост
Разговорен английски
Bulgarian for foreigners
Български език за чужденци
Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Бизнес английски - ПЪРВО ниво
Курс Компютърна грамотност, ниво 2
Френски език първо ниво - за начинаещи
Английски език - корпоративно обучение
Български език за чужденци – корпоративно обучение
Курсове по Графичен дизайн, гр. Пловдив
Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Болгарский язык для иностранцев
Курсове за Microsoft Word, гр. Пловдив
Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Годишно счетоводно приключване и фирмено счетоводство
Bulgarian for foreigners
Разговорен английски
Английски език - корпоративно обучение
Френски език първо ниво- за начинаещи
Български език за чужденци – корпоративно обучение
ТРЗ и личен състав
НЕМСКИ език - дневни, вечерни и съботно/неделни курсове
АНГЛИЙСКИ език /New Headway/ - всички нива
Курс за БИЗНЕССЕКРЕТАРИ
ИСПАНСКИ език - дневни, вечерни и съботно/неделни курсове
ГРЪЦКИ език - вечерни и съботно/неделни курсове
КУРСОВЕ по: POWER POINT, ACCESS
ИТАЛИАНСКИ език - дневни, вечерни, съботно-неделни курсове
РАЗГОВОРЕН АНГЛИЙСКИ език - дневни, вечерни и съботно/неделни курсове
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Реклама Карта на сайта Контакти Условия за ползване Често задавани въпроси