главна снимка начало
I. ПОНЯТИЯ
„Kursisti” или „Сайтът”е системата, чрез която се осъществява публикуването и преглеждането на обяви за курсове.
Понятието „Потребител”, използвано в тези условия за ползване, се отнася както за всяко лице или организация, която е създала свой акаунт в системата с цел публикуване на обяви или търсене на курсове, така и за всеки, който се намира на сайта без да е създал свой профил.

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. С тези общи условия се уреждат правилата за използване на услугите, предоставяни от Kursisti, както и правата и задълженията на Kursisti и Потребителя, свързани с тези услуги. С използването на Kursisti, Потребителят се задължава да спазва всички изброени по-долу правила и условия.
2. Всичката информация, поместена на сайта, както и името са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на Kursisti.
3. Използването на съдържанието на Kursisti е разрешено само за некомерсиална и лична употреба. Използването на Kursisti за каквито и до било други комерсиални цели е забранено и ще бъде преследвано с цялата строгост на закона.
4. Всички търговски и запазени марки, и знаци, използвани в Kursisti, са собственост на съответните техни притежатели.
5. Kursisti има право по всяко време без предизвестие да променя или прекратява всяко от условията и услугите на сайта чрез обновяване на този текст. Потребителят е длъжен да преглежда настоящите условия за евентуални промени.
6. Потребителят е отговорен за всяка употреба на Kursisti. Той е отговорен и за поддържането на поверителността на информацията и паролата си. Потребителят е отговорен за използването на профила си, с или без негово знание . Потребителят се задължава незабавно да уведоми Kursisti за всяко неупълномощено използване на акаунта или паролата си.
7. Kursisti може да се използва само за законни цели от лица, търсещи курсове и информация, или от школи, обучителни центрове и частни преподаватели, предлагащи курсове или услуги свързани с обучението.
8. Kursisti се явява единствено посредник между лицата, търсещи и предлагащи курсове. Kursisti не предлага каквито и да било курсове и не носи отговорност за точността и съдържанието на информацията, публикувана в обявите.
9.Потребителят се задължава да публикува и редактира обяви само и единствено от свое име или от името на организацията, която представлява. Забранява се публикуване на информация от името на трети лица без тяхно знание и съгласие.
10. Потребителят се задължава да използва Kursisti законосъобразно. Потребителят няма право да публикува материали, които противоречат на интересите на трети лица, както и да публикуват реклами на други продукти или услуги.
11. Kursisti има правото, но не задължението да контролира съдържанието на този сайт, и да следи за спазването на настоящите правила за ползване, както и всички останали законови норми. Kursisti запазва правото си когато реши, без предупреждение да редактира, изтрива или да отказва да публикува материали и да предоставя услуги.

III. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
1. Потребителят декларира, че всички публикувани от него обяви са действителни и курсовете, които обявява, са реални.
2. Потребителят декларира, че ще използва системата в съответствие с настоящите условия, както и с българското законодателство.
3. Потребителят няма право:
3.1. да използва системата по начин, с който се нарушават или не се зачитат основни човешки или публични права;
3.2. да публикува дискриминационни материали, да нарушава поверителността и правата на трети лица;
3.3. да публикува непълни, неверни или грешни данни и информация, която не е негова собственост;
3.4. да разпространява информация, която е под закрилата на авторското право, освен ако потребителят е собственик на тези права или има разрешение от техния собственик;
3.5. да публикува информация, която съдържа търговска тайна за трети лица;
3.6. да публикува информация, която е неприлична, невярна, заплашителна, или оскърбителна за други потребители или школи;
3.7. да разпространява порнографски или сексуални материали, снимки или послания;
3.8. да разпространява материали, съдържащи вируси, троянски коне или да извършва каквито и да било други действия, с които да причинява щети и загуби или разрушаване на системата, базата данни или информацията.
4. Потребителят няма право да нарушава или да се опитва да наруши сигурността и защитата на сайта, включително:
4.1. да си осигурява достъп до данни, които не са предназначени за него или да влиза в профила на друг потребител, от когото няма изрично разрешение.
4.2. да се опитва да проучва, тества и търси уязвимост или слабо място в системата, или да прави пробив без съответна оторизация;
5. Потребителят е напълно отговорен за своите пароли и последиците от тяхното предоставяне на трети лица.
5.1. Kursisti има право да прекрати предоставяна услуга или да изтрие или редактира дадена обява или потребителски профил в случай, че има подозрения за нарушаване на Условията на ползване.
5.2. Kursisti се съгласява да не споделя информацията за действията и посещенията на потребителите в системата с трети страни, освен пред компетентните органи, при груби нарушения на настоящите условия за ползване, или когато за това има изрично съгласие на Потребителя.

IV. УСЛУГИ
1. Услуги за търсещите курсове потребители:
1.1. Нерегистрирани потребители могат съмо да разглеждат обявите, не могат да публикуват или да използват пълната функционалност на ситемата.
1.2. За да създаде свой профил в системата, потребителят се регистрира, попълвайки регистрационна форма, в която въвежда данните си.
1.3. На въведения имейл получава автоматично съобщение, в което се съдържа линк за потвърждаване на регистрацията. Линкът трябва да бъде посетен, за да стане регистрацията активна.
1.4. Потребителят влиза в системата със своето потребителско име и парола.
2. Услуги за предлагащите курсове:
2.1. Потребителят- школа, обучителен център или частно лице има право да публикува обяви за курсове и обучение, както и реклама в Kursisti срещу заплащане по друга тарифа определена от Kursisti.
2.2. Потребителят, предлагащ курсове може също да редактира и актуализира информацията в профила си или да редактира обяви, публикувани от самия него.
3. Мнения и коментари
3.1. Мнения, коментари и оценки могат да бъдат публикувани в системата само ако потребителят е регистриран. Ако няма направена регистрация мненията и оценки могат само да бъдат преглеждани.

V. ОТГОВОРНОСТИ
1. Отговорности на Kursisti
1.1. Kursisti не може да потвърждава, че всеки Потребител е този, за когото се представя. Kursisti е само посредник и не контролира отношенията между потребителите, както и не се намесва в споровете, възникнали между тях. В случай на спор между един или повече потребители, Kursisti не носи отговорност.
1.2. Kursisti по правило няма функция да контролира информацията, публикувана от потребителите в системата. При подаден сигнал за информация, за която се твърди, че не съответства на настоящите Условия, Kursisti може да разследва това твърдение и по свое усмотрение да определи дали да отстрани информацията. Kursisti не е задължен и не носи отговорност за изпълнение или неизпълнение на такива разследвания. Kursisti има право да забрани достъпа на даден потребител в системата при нарушаване на настоящите Условия или Законите на Република България.
1.3. Kursisti няма задължение да проверява точността и пълнотата на информацията в системата. Използването на системата и информацията в нея е изцяло за риск на Потребителя.
1.4. Kursisti не гарантира, че системата ще бъде достъпна непрекъснато и без грешки в достъпа, нито дава гаранции за резултатите, които могат да произтекат от използването на системата, както и за точността, достоверността и сигурността на съдържанието на обявите.
1.5. Kursisti не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от грешка на системата, прекъсване на достъпа, загуба на данни, проблеми с връзката, компютърни вируси във всичките им форми, кражба, разрушаване на системата или неоторизирано проникване в системата.
1.6. Kursisti няма отговорност към потребителите на системата, както и към трети лица, в случай, че Потребител публикува в сайта неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация, както и в случаите, когато има злоупотреба или неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак, както каквато и да е информация, която накърнява правата на трети лица.
2. Отговорности на Потребителя
2.1. Потребителят изрично се съгласява да не търси отговорност от Kursisti за каквото и да било незаконно или обидно поведение от страна на други потребители, или трети лица. В такъв случай потребителят носи изцяло риска от евентуални нанесени вреди.

VI. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
1. Kursisti записва историята за всички действия, които потребителите извършват в системата, като начинът на съхранение може да бъде изменян по всяко време.
2. Kursisti се задължава да спазва и защитава с всички средства поверителността на информацията на всички свои потребители и да следи тя да бъде използвана само за целите, описани в тези условия.
3. Kursisti поема отговорност да не разкрива лични данни или информация, която събира от всяко потребитилско посещение в системата, освен ако това не се изисква от органите на властта.

За да използвате системата, трябва да заявите, че приемате настоящите условия. В противен случай няма да получите достъп до услугите на Kursisti.

Реклама Карта на сайта Контакти Условия за ползване Често задавани въпроси